Hulpaanbod

Hulpaanbod

Opvoedingsondersteuning en gezinsbegeleiding

Er is een opvoedvraag vanuit de thuissituatie, bijvoorbeeld:

 • slecht luisteren
 • veel huilen
 • (in)slaapproblemen
 • op een negatieve manier aandacht vragen
 • snel boos of van slag zijn
 • de baas willen spelen
 • druk en opstandig gedrag
 • eetproblemen
 • agressief, driftig of claimend gedrag
 • veel ruzie tussen broer(tjes) en zus(jes)

Methode / middelen

 • gezinsgesprekken met ouders (en kind, afhankelijk van de leeftijd van het kind)
 • observatie
 • video-hometraining
 • psycho-educatie
 • praktische en pedagogische ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie
 • cognitieve gedragstherapie
 • systeemtherapie

Ouderbegeleiding en systeemtherapie

Er is een opvoedvraag vanuit een specifiek ontwikkelings-, of gedragsprobleem, bijvoorbeeld:

 • AD(H)D, stoornissen binnen het autistisch spectrum; trauma
 • Hechtingsproblematiek
 • Sociaal emotionele problemen als faalangst, gebrek aan concentratie, gepest worden, moeite met het maken en onderhouden van contact, teruggetrokkenheid
 • Opvoedproblemen ontstaan vanuit een beperking van het kind

Naast het verbeteren van het gedrag, wordt er samen met de ouders gekeken naar een zorgvuldige en constructieve benadering van de ontwikkeling en het gedrag van het kind en de betekenis daarvan voor de betrokkenen. Ook zal er aandacht zijn voor de onderlinge communicatie en interactie en voor de context en omstandigheden die een rol spelen bij de klachten.

Methode / middelen

 • systeemtherapie
 • observatie en registratie
 • video-hometraining
 • psycho-educatie
 • praktische en (ortho)pedagogische ondersteuning en begeleiding in de thuissituatie
 • individuele begeleiding
 • cognitieve gedragstherapie ( bij angst, trauma, negatief zelfbeeld)